Psilocybin sampioene (magic mushrooms)

Augustus 9, 2011

Uit my navorsing en genoeg tyd vir refleksie oor my bevindinge van hierdie eienaardige substans, het ek iets konkreets vasgevang om oor te skryf.

Nadat dit gedroog is, word ‘n algemene dosis van 1 tot 2.5 gram gekou en ingesluk. Meeste mense verkies om dit saam met iets af te sluk soos jogurt. Dit het nie ‘n skerp smaak nie, maar neig na bitter of frank. Na inname neem dit so ‘n halfuur om in te skop en dan werk dit vir omtrent vier ure. Baie mense sal getuig dat hierdie sampioene ‘n blywende indruk op hulle gemaak het, tot nuwe insig gelei het of ‘n spirituele belewenis teweeg gebring het. Eksperimentele navorsing op ‘n vertroude proefpersoon het die volgende resultate bepaal.

Dit maak mens bewus van jou ego; jou onderbewuste impulse en hoe aktief hulle jou lei. Terwyl dit op jou werk het jy ‘n sterker greep op jou onderbewuste. Impulse soos honger, dors, koue, pyn, gevaar, en selfbewustheid word so helder soos daglig. Jy sien hoe belaglik sterk hierdie impulse jou natuurlik beheer en jy kan nou kies om dit te ignoreer en eerder te sit en te fokus op al die onbekende inligting wat jou brein ewe skielik moet prosesseer. So jy bly dus eerder op een plek sit om te dink. Hierdie sit-en-dink gedrag kan vreemd voor kom vir ander wat nie verstaan wat met jou aangaan nie. Jy is eintlik bang dat mense op jou afkom en jou ondervra. Daarom is dit belangrik dat jy ‘n rustige omgewing kies met mense wat jou situasie sal verstaan of wees miskien afgesonder wanneer jy dit doen. Tog, dit is interessant om met hierdie nuwe gedagtes of “oë” na die wisselwerking tussen mense te kyk. Jy sien die dinamika van mense op ‘n metakognitiewe vlak en kan baie uit die ervaring leer.

Jy is nie net bewus van jou eie ego nie, maar ook van dié van ander. Jy sien hoe mense konstant hulself verdedig in ‘n gesprek. Jy sien die versperrings tussen mense, selfs vriende, en hoe almal teruggehou word deur etiket en sosiaal gekonstrueerde hindernisse. Jy sien ook die behoefte van mense om erken te word, sodat ander hul sal verstaan en aanvaar: hoe die ontkenning daarvan lei tot sosiale probleme, selfsug, jaloesie, ‘n dryf na status- ambisie, ‘n ego.

Saam met hierdie nuwe insig is daar ook ander “special effects” wat deurgaans met jou brein speel. Die kontras van kleure word sterker waargeneem. Sommige mense ervaar visuele en/of ouditiewe hallusinasies. My proefkonyn het die volgende te sê gehad oor sy/haar ondervinding:

“Met my eerste en moontlik laaste ‘shroom trip’ het ek in ‘n waterpoel geduik, langs ‘n rivier op rotse gelê, gebak in die sonnetjie en gestaar na die ring van berge om my onder die blouste blou. My gedagtes het vrylik gevloei, maar ek was steeds bewus van alles rondom my. In ‘n oomblik van introspeksie het ek oor die lewe en myself nagedink en tot nuwe gevolgtrekkings gekom wat ‘n blywende invloed op my huidige perspektief gehad het. Dit was een van die top 5 beste oomblikke van my lewe.”

Sover lyk my inskrywing baie sydig en lig dit net die positiewe aspekte van psilocybin sampioene uit. ‘n Waarskuwing of twee is moontlik gepas. Die substans is onwettig in Suid-Afrika. Verouderde sampioene kan toksies word. Dit is NOODSAAKLIK om te bevestig dat die regte spesie ingeneem word, want soortgelyke spesies is DODELIK. Jy gaan mees waarskynlik beheer verloor oor jou gedagtes. Party mense ervaar angs wat kan lei tot paranoia en dan sit hulle vir ongeveer 4 ure met die nagevolge. Indien jy twyfel of jy dit moet doen, bly weg!